VEOHINNA KALKULAATOR
Kalkulaator on igapäevaselt kasutatav efektiivne töövahend, mis muudab transpordi veo- ja omahinna arvutamise täpseks, kiireks ning mugavaks protseduuriks.

Miks kasutada kalkulaatorit?

Kalkulaator arvutab vastavalt reaalsetele kuludele ja määratud kasuminormile optimaalseima veohinna ja muudab nähtavaks veohinda mõjutavad kulud ning erinevate algparameetrite muutmise mõju veoteenuse lõpphinnale.

Kalkulaator arvestab veoteenuse hinna arvutamisel nii otseseid konkreetse veoki poolt põhjustatud kulusid kui ka kaudseid veoteenuse juhtimiseks ja ettevõtte administreerimiseks tehtavaid kulutusi.

Kalkulaator on kasulik töövahend kolmel tasandil tehtavate otsuste tegemisel:
  • operatiivsel tasandil arvutab kalkulaator ettevõttele jätkusuutlikkuse ja kasumlikkuse tagava veohinna;
  • taktikalisel tasandil arvutab kalkulaator veoteenuse kulupõhise omahinna ning määratleb seeläbi mänguruumi veohinnaga;
  • strateegilisel tasandil aitab kalkulaator teha otsuseid ettevõtte tuleviku suundumuste kujundamisel ja ressursside hankimisel.
Sõltuvalt kulustruktuuri muutustest (näiteks kütusehinna kiire tõus) on kalkulaator tõhus vahend eri parameetrite osakaalu määratlemisel kogukuludest. Leides kütuse osakaalu ja luues omale võimaluse seda pidevalt hinnata, võib teenuse müügil kirjutada lepingusse hinna kahes osas: põhitasu + kütusetasu, mis sõltub kütusehinnast turul (näiteks muutub automaatselt kütusehinna muutumisel vähemalt 10% võrra).

Kes kasutavad kalkulaatorit?

Kalkulaator on suunatud eelkõige veoteenuste pakkujatele võimaldamaks leida optimaalseima veohinna vastavalt kliendipoolsetele veotingimustele (tööaeg ja töömaht, veokaugus, koormamass) ja ettevõtte oma ressurssidele (veoki ja juhi valik, juhi tasustamine ja motiveerimine). Kalkulaatoriga on võimalik leida konkreetse veoki, veokite rühma (eristatud näiteks tüübi või kandevõime järgi) ja veeremipargi keskmise veo- ja omahinna.

Samas on kalkulaator kasulik töövahend ka veoteenuse tellijale veohindade läbirääkimistel ning vedaja valikul. Kasutades kalkulaatorit on lihtne võrrelda oma transpordiosakonna poolt pakutava ja ostetud teenuse maksumust.

Kuidas kasutada kalkulaatorit?

Kalkulaatori kasutamiseks on vajalik arvuti ja MS Excel programm. Kasutajate hulk on ettevõttes piiramatu.

Järgnevalt on toodud kalkulaatori töölehe pildid ja lühitutvustused.

Veohinna kalkulaator on universiaalne lahendus, mis sobib kasutamiseks igasuguse kaubaveo korral. Kalkulaator võimaldab leida veo- ja omahinna neljale põhiühikule (km, tund, päev või reis) ning tuvastada teenuse teostamisel erinevate kulukomponentide mõju veohinnale sõltuvalt veotingimuste valikust. Keskseks ühikuks on valitud kulud päevas.

Lisaks tavalisele kaubaveole pakume spetsiaalseid kalkulaatoreid massveole (kallurveod) ja eriveole (lisamehhanismiga veokid) ning sõitjateveole.

Massvedude kalkulaatoriga saab leida tonni või tonnkilomeetri hinna. Erivedude kalkulaatoriga saab leida veohinna veokitele, mida iseloomustab tööprotsessi käigus väga väike või olematu läbisõit (kraanad ja tõstukid). See võimaldab teenuse hinda arvutada ka iseseisvatele mehhanismidele (teerullid, laadurid, kopad jne).

Kalkulaator sisaldab raportit, millega on võimalik teha peale igat reisi kiire finantsanalüüs reisi tasuvuse kohta. Raport arvestab nii otsekulusid kui ettevõtte üldkulusid.

Raport sisaldab kütuse liikumise aruannet, mis võimaldab määrata tankimise otstarbekust, leida tegeliku kütusekulu ning keskmise kütuseliitri hinna reisil.

Raportisse on võimalik kulud sisestada soetamise ühikus (valuutas). Tulemus on Eesti kroonides vastavalt Eesti Panga kursile.

Kuidas hankida veohinna kalkulaatorit?

Kalkulaatori hankimiseks on kõige lihtsam esitada tellimus e-postiga.

Tarnimine toimub peale arve laekumist 24 tunni jooksul e-posti teel või 3 tööpäeva jooksul salvestatuna CD-plaadile.

Veohinna kalkulaatori hind on 2500.- EEK + KM 20%.