TOOTED
Logistikapartner pakub järgmisi tooteid:
  • veohinna kalkulaator - mudel transpordi oma- ja veohinna arvutamiseks ning hinda mõjutavate komponentide mõju tuvastamiseks;
  • transpordifirma dokumendid - transpordifirma igapäevatöös kasutatavate dokumentide näidised lihtsustamaks töö- ja võlaõiguslikes suhetes lepingupartnerite tööd.
Kalkulaator on loodud kasutajatele, kes hindavad oma tööaega ning soovivad tegeleda oma igapäevases töös oluliste küsimuste lahendamisega kasutades selleks sobivaid mudeleid. Kasutaja ei pea vaeva nägema seoste otsimise või valemite nuputamisega, vaid hoolitseb ainult algandmete hankimise ja sisestamise või muutmise eest. Tulemused ja nende optimaalsuse tagab juba vastav lahendus.

Transpordifirma dokumendid sisaldavad igapäevatöös vajalike töö- ja võlaõiguslike dokumentide näidiseid, mis on koostatud eesmärgiga minimeerida vedaja riske ja konkretiseerida lepingupartnerite kohustusi, ülesandeid ja õigusi.

Toodete loomisel on olnud peamisteks eesmärkideks pakutavate tulemuste väärtus kasutajatele ning kasutussõbralikkus, lihtsus ja mugavus.