FIRMAST
OÜ Logistikapartner on ettevõte, kes pakub professionaalseid logistikaalaseid ja protsesside optimeerimisega seotud konsultatsiooniteenuseid ning teostab ja juhib eelnevaga seotud projekte.

Logistikapartner aitab muuta protsessid läbipaistvaks ja mõõdetavaks, optimeerida neid ning tuvastada eesolevate otsuste eelised ja puudused. Logistikapartner aitab leida parima võimaluse ettevõtte strateegiliste eesmärkide ja operatiivsete tulemuste saavutamiseks.

Logistikapartneri missioon on olla parim partner ettevõtetele konkurentsieeliste loomisel ja realiseerimisel protsesside juhtimisel.

Logistikapartneri visioon on areneda tunnustatuimaks ja hinnatuimaks nõustajaks protsesside optimeerimisel ja juhtimisel.

Logistikapartneri põhiväärtusteks on:
  • kvaliteet ja kliendikesksus
  • professionaalsus
  • efektiivsus
  • sõltumatus
  • usaldusväärsus.